13:13 Ba, 28-03-2017
Tra cứu điểm thi

AV Giao Tiếp Quốc tế

Vui lòng click vào tên khóa học để xem thời khoá biểu

Tên khóa học Chương trình học Số tuần Học phí
CEC1

Cấp độ: Beginner 1.
Giáo trình: Cutting Starter.
(Bài:1-6)

8 Tuần 880.000 đồng/khoá
CEC2

Cấp độ: Beginner 2.
Giáo trình: Cutting Starter.
(Bài:7-12)

8 Tuần 880.000 đồng/khoá
CEC3

Cấp độ: Elementary 1.
Giáo trình: Cutting Edge -Elementary.
(Bài:1-7)

12 Tuần 1400.000 đồng/khoá
CEC4

Cấp độ: Elementary 2.
Giáo trình: Cutting Edge -Elementary.
(Bài:8-15)

14 Tuần 1.450.000 đồng/khoá
CEC5

Cấp độ: Pre-Intermediate 1.
Giáo trình: Cutting Edge - Pre-Intermediate.
(Bài:1-7)

12 Tuần 1.450.000 đồng/khoá
CEC6

Cấp độ: Pre-Intermediate 2.
Giáo trình: Cutting Edge - Pre-Intermediate.
(Bài:8-15)

14 Tuần 1700.000 đồng/khoá
CEC7

Cấp độ: Intermediate 1.
Giáo trình: Cutting Edge -Intermediate.
(Bài:1-6)

10 Tuần 1600.000 đồng/khoá
CEC8

Cấp độ: Intermediate 2.
Giáo trình: Cutting Edge -Intermediate.
(Bài:7-12)

10 Tuần 1.600.000 đồng/khoá
CEC10

Cấp độ:Upper - Intermediate 2.
Giáo trình:Cutting Edge Upper - Intermediate .
(Bài:7-12)

12 Tuần 1.950.000 đồng/khoá
CEC11

Cấp độ: Advanced 1.
Giáo trình: Cutting Edge – Advanced .
(Bài:1-5)

10 Tuần 2.100.000 đồng/khoá
CEC12

Cấp độ: Advanced 2.
Giáo trình: Cutting Edge – Advanced .
(Bài:6-10)

10 Tuần 2.200.000 đồng/khoá

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT