13:14 Ba, 28-03-2017
Tra cứu điểm thi

AV Thiếu Nhi - Thiếu Niên

Vui lòng click vào tên khóa học để xem thời khoá biểu

Tên khóa học Chương trình học Số tuần Học phí
Kiddy1

Tuổi : 5-7.
Super Tols 1.

16 tuần 1200.000 đồng/khoá
Kiddy 2

Tuổi: 5-7.
super Tots 2.

16 Tuần 1200.000 đồng/khoá
Kiddy 3

Tuổi: 5-7
Super Tots 3.

16 Tuần 1200.000 đồng/khoá
Starters 1
Tuổi: 5-7.
super Tots 2.
15 Tuần 1.400.000 đồng/khoá
Starters 2
Tuổi: 7-9.
Let’s go 2.
15 Tuần 1400.000 đồng/khoá
Starters prep
Tuổi: 7-9.
-Fun for starters.
-Starters Practice tests.
18 Tuần 1.200.000 đồng/khoá
Movers 1

Tuổi:9-12.
Let’s go 3A +Handouts.

14 Tuần 1500.000 đồng/khoá
Movers 2

Tuổi:9-12.
Let’s go 3B +Handouts.

14 Tuần 1500.000 đồng/khoá
Movers 3

Tuổi:9-12.
Let’s go 4A +Handouts.

14 Tuần 1.500.000 đồng/khoá
Movers 4

Tuổi:9-12.
Let’s go 4B +Handouts.

14 Tuần 1.500.000 đồng/khoá
Movers prep

Tuổi:9-12.
-Fun for Movers.
-Movers Practice tests.

18 Tuần 1.200.000 đồng/khoá
KET 1

Tuổi:12-15.
First Choice.

14-21Tuần 1.500.000 đồng/khoá
KET 2*

Tuổi:12-15.
Smart Choice 1A.

8-12 Tuần 1.350.000 đồng/khoá
KET 3

Tuổi:12-15.
Smart Choice 1B.

8-12 Tuần 1.350.000 đồng/khoá
KET 4

Tuổi:12-15.
Smart Choice 2A.

8-12 Tuần 1.350.000 đồng/khoá
KET 5

Tuổi:12-15.
Smart Choice 2B.

8-12 Tuần 1.350.000 đồng/khoá
KET prep

Tuổi:12-15.
Practice tests for KET.

7-10 Tuần 500.000 đồng/khoá

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT