14:25 T2, 22-04-2019
Tra cứu điểm thi

Qui định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Qui định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT