05:55 Năm, 18-07-2019
Tra cứu điểm thi

Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT