06:28 Năm, 18-07-2019
Tra cứu điểm thi

LIÊN HỆ


Giám Đốc :
 • Nguyễn Hoàng Hà
Điện Thoại:
Email: hannthbinhduong@gmail.com 
 
Phó Giám Đốc :
 • Nguyễn Văn Ân
Điện Thoại: (0650)3813967
Email: vanan111@gmail.com
 
Phó Giám Đốc :
 • Nguyễn Văn Đức
Điện Thoại: 
Email: virtue2025@gmai.com
 
Phó Giám Đốc :
 • Đỗ Hữu Trí
Điện Thoại: (0650)3812626
Email: dhtri.binhduong@gmail.com

Phòng Đào Tạo :
 • Đặng Duy Thụy
Điện Thoại: (0650)3813631
Email: duythuyspkt@gmail.com
 • Phạm Thị Mỹ Chi
Điện Thoại: (0650)3813631
Email: chipham@gmail.com
 • Nguyễn Phước Hạnh
Điện Thoại: (0650)3813631
Email: hanh28021987@gmail.com
 • Trần Thị Bích Liên
Điện Thoại: (0650)3813631
Email: bichlien4784@gmail.com
 • Nguyễn Trí Quý
Điện Thoại: 
Email: quynt@sgdbinhduong.edu.vn
 • Huỳnh Thanh Hiền
Điện Thoại: 
Email: hienht@sgdbinhduong@edu.vn
 • Nguyễn Thị Ngọc Phương Như
Điện Thoại: (0650)3813631
Email: phuongnhubmt@gmail.com
 • Nguyễn Mạnh Hưng
Điện Thoại: (0650)3813631
Email: hungnguyenmanh21081985

 

Phòng Hành Chánh-Tổng Hợp:

 • Trần Thị Minh Tâm
Điện Thoại: (0650)3814133
Email: minhtam110276@yahoo.com
 • Lê Minh Dũng
Điện Thoại: (0650)3814133
Email: leminhdung1962@gmail.com
 • Nguyễn Minh Hòa
Điện Thoại: (0650)3814133
Email: minhhoateacher@gmail.com
 • Võ Huy Mỹ Nga
Điện Thoại: (0650)3814133
Email: ngvo0607@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Quyên
Điện Thoại: (0650)3814133
Email: ngocqyen_77@yahoo.com
 • Hồ Anh Kiệt
Điện Thoại: (0650)3814133
Email: kiet.ho98nnth@yahoo.com
 

Ghi Danh:

Điện Thoại: (0650)3813631
Email: 
 

 

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT