13:15 Ba, 28-03-2017
Tra cứu điểm thi

Tiếng Hoa

Vui lòng click vào tên khóa học để xem thời khoá biểu

Tên khóa học Chương trình học Số tuần Học phí
SƠ CẤP A 1

Giáo trình Hán ngữ Sơ cấp

8 tuần 300.000 đồng/khoá
SƠ CẤP A 2

Giáo trình Hán ngữ Sơ cấp

8 tuần 300.000 đồng/khoá
SƠ CẤP A 3

Giáo trình Hán ngữ Sơ cấp

8 tuần 300.000 đồng/khoá
SƠ CẤP A 4

Giáo trình Hán ngữ Sơ cấp

8 tuần 300.000 đồng/khoá
TRUNG CẤP B 1

Giáo trình Hán ngữ Trung cấp

8 tuần 400.000 đồng/khoá
TRUNG CẤP B 2

Giáo trình Hán ngữ Trung cấp

8 tuần 400.000 đồng/khoá
TRUNG CẤP B 3

Giáo trình Hán ngữ Trung cấp

8 tuần 400.000 đồng/khoá
TRUNG CẤP B 4

Giáo trình Hán ngữ Trung cấp

8 tuần 400.000 đồng/khoá
CAO CẤP C 1

Giáo trình Hán ngữ Cao cấp

12 tuần 900.000 đồng/khoá
CAO CẤP C 2

Giáo trình Hán ngữ Cao cấp

12 tuần 1.000.000 đồng/khoá
CAO CẤP C 3

Giáo trình Hán ngữ Cao cấp

12 tuần 1.100.000 đồng/khoá
CAO CẤP C 4

Giáo trình Hán ngữ Cao cấp

12 tuần 1.200.000 đồng/khoá
Đàm Thoại A1

Giáo trình 301 câu ĐàmThoại

8 tuần 500.000 đồng/khoá
Đàm Thoại B2

Giáo trình 301 câu ĐàmThoại

8 tuần 500.000 đồng/khoá
Đàm Thoại C3

Giáo trình 301 câu ĐàmThoại

8 tuần 500.000 đồng/khoá

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT