13:16 Ba, 28-03-2017
Tra cứu điểm thi

Tin Học

Vui lòng click vào tên khóa học để xem thời khoá biểu

Tên khóa học Chương trình học Số tuần Học phí
Chứng Chỉ A Quốc Gia
 • Tin học căn bản.
 • Sử dụng Windows và các công cụ cơ bản.
 • Soạn thảo và sử lý văn bản.
 • Xử lý bảng tính bằng Excel.
 • Tr&
36 buổi (12 tuần) 500.000 đồng/khoá
Chứng Chỉ B Quốc Gia
 • Bảng dữ liệu.
 • Tạo màn hình nhập liệu bằng Form.
 • Truy vấn dữ liệu(Query).
 • Tạo và in ấn báo biểu (Report).
 • Tạo tập lệnh (Macro).
 • Tạo thực đ
36 buổi (12 tuần 600.000 đồng/khoá
Luyện Thi Chứng Chỉ A
 • Microsoft Word.
 • Microsoft Exel.
 • Microsoft Powerpoint.
 • Internet.
15 buổi (5 tuần) 250.000 đồng/khoá
Microsoft PowerPoint
 • Tạo bài trình diễn.
 • Làm việc với các đối tượng trong PowerPoint.
 • Tạo liên kết (slide,trang web…).
 • Tạo các hiệu ứng động trong bài trì
9 buổi (3 tuần) 150.000 đồng/khoá
Kỹ Năng Khai Thác Internet
 • Sử dụng web,Mail,…tìm kiếm và khai thác thông tin trên Internet.
 • Nói chuyện với bạn bè gửi và nhân file qua Internet.
 • Tìm hiểu và
9 buổi (3 tuần) 150.000 đồng/khoá
Quản Trị Máy Tính Cá Nhân
 • Lắp ráp,nâng cấp,thay thế các thành phần máy tính.
 • Cài đặt,gỡ bỏ,sao lưu hệ điều hành Windows,các trình điều khiển thiết bị(driver),các phần mềm.
24 buổi (8 tuần) 700.000 đồng/khoá

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT