00:08 T3, 27-07-2021
Tra cứu điểm thi

AV Thiếu Nhi - Thiếu Niên

Vui lòng click vào tên khóa học để xem thời khoá biểu

Tên khóa học Chương trình học Số tuần Học phí
Thi Starters Cambridge 580.000 đồng
Thi Movers Cambridge 580.000 đồng
Tiếng Anh A2 - KET Cambridge Khóa 1 11 Tuần 1.600.000 đồng/khoá
Tiếng Anh A2 - KET Cambridge Khóa 2 14 Tuần 1.750.000 đồng/khoá
Tiếng Anh A2 - KET Cambridge Khóa 3 14 Tuần 1.750.000 đồng/khoá
Tiếng Anh A2 - KET Cambridge Khóa 4 14 Tuần 1.750.000 đồng/khoá
Tiếng Anh A2 - KET Cambridge Khóa 5 14 Tuần 1.750.000 đồng/khoá
Tiếng Anh A2 - Ket Cambridge Khóa 6 - Ôn 14 tuần 1.750.000 đồng/khóa
Thi Tiếng Anh A2 - KET Cambridge 800.000 đồng
Tiếng Anh B1 - PET Cambridge Khóa 1 14 tuần 1.900.000 đồng/khóa
Tiếng Anh B1 - PET Cambridge Khóa 2 14 tuần 1.900.000 đồng/khóa
Tiếng Anh B1 - PET Cambridge Khóa 3 14 tuần 1.900.000 đồng/khóa
Tiếng Anh B1 - PET Cambridge Khóa 4 14 tuần 1.900.000 đồng/khóa
Tiếng Anh B1 - PET Cambridge Khóa 5 - Ôn 16 tuần 2.050.000 đồng/khóa
Thi Tiếng Anh B1 - PET Cambridge 800.000 đồng
Tiếng Anh B2 - FCE Cambridge Khóa 1 14 tuần 2.150.000 đồng/khóa
Tiếng Anh B2 - FCE Cambridge Khóa 2 14 tuần 2.150.000 đồng/khóa
Tiếng Anh B2 - FCE Cambridge Khóa 3 14 tuần 2.150.000 đồng/khóa
Tiếng Anh B2 - FCE Cambridge Khóa 4 - Ôn 14 tuần 2.400.000 đồng/khóa
Thi Tiếng Anh B2 - FCE Cambridge 1.250.000 đồng
Thi Flyer Cambridge 580.000 đồng

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT