00:31 T3, 27-07-2021
Tra cứu điểm thi

Bộ giáo dục và đào tạo

Chương trình bồi dưỡng cán bộ chấm thi đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Quyết định 2913/QĐ-BGDĐT ngày ngày 23/8/2016 ban hành Chương trình bồi dưỡng cán bộ chấm thi đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Tải về
Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Công văn 3755/BGDĐT-GDTX về việc Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ngày 03 tháng 8 năm 2016.
Tải về
Công tác thi đua ngành Giáo dục
Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Tải về
Qui định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT
Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Qui định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin
Tải về
Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin
Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Tải về

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT