04:46 T2, 01-06-2020
Tra cứu điểm thi

Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT