06:25 T2, 01-06-2020
Tra cứu điểm thi

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Công văn 3755/BGDĐT-GDTX về việc Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ngày 03 tháng 8 năm 2016.

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT