21:42 Tư, 12-05-2021
Tra cứu điểm thi

CC Tiếng Anh A,B,C

Vui lòng click vào tên khóa học để xem thời khoá biểu

Tên khóa học Chương trình học Số tuần Học phí
A

NEW CUTTING EDGE (Starter, Elementary, Pre-Intermediate: Modules 1 – 7 ) 
+ Tài liệu luyện thi tổng hợp

6 tháng, 3 buổi/ tuần, 2h30/ buổi (180 giờ = 240 tiết) 1.200.000 đồng/khoá
B

NEW CUTTING EDGE (Pre-Intermediate: Modules 8 - 15, Intermediate, Upper Intermediate: Modules 1 – 6 )
+ Tài liệu luyện thi tổng hợp

6 tháng, 3 buổi/ tuần, 2h30/ buổi (180 giờ = 240 tiết) 1.400.000 đồng/khoá
C

NEW CUTTING EDGE (Upper Intermediate: Modules 7 - 12, Advanced) 
+ Tài liệu luyện thi tổng hợp

6 tháng, 3 buổi/ tuần, 2h30/ buổi (180 giờ = 240 tiết) 2.200.000 đồng/khoá

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT