00:50 T3, 27-07-2021
Tra cứu điểm thi

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TỈNH BÌNH DƯƠNG

        Quý thầy cô giáo, quý phụ huynh, cùng các em học sinh thân mến!

 

       Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bình Dương (viết tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định 1085/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2011 của  UNBD tỉnh Bình Dương; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm được ban hành kèm theo Quyết định số 2796/QĐ-SGDĐT ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương (viết tắt là SGDĐT). Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, có chức năng tổ chức hoạt động giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức, nhân viên các cấp học, cho học sinh, sinh viên và người lao động phục vụ sự phát triển giáo dục đào tạo và kinh tế xã hội của tỉnh. Nội dung hoạt động bồi dưỡng chủ yếu của Trung tâm:

            1. Về Ngoại ngữ, Tin học: 

    +  Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin - truyền thông trên địa bàn để đề xuất với cơ quan quản lý cấp trên về kế hoạch mở lớp, tổ chức các lớp bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của người học; tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn tỉnh; khảo thí, cấp phát chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho học viên của các trung tâm ngoại ngữ tin học do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý theo ủy quyền; liên kết với các trung tâm ngoại ngữ tin học trong và ngoài nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin truyền thông theo quy định của pháp luật.

    + Tổ chức thực hiện: các chương trình ngoại ngữ, tin học theo nhu cầu người học; chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông; tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin truyền thông cho giáo viên của các trung tâm và các cơ sở giáo dục khác (nếu có) trên địa bàn khi có nhu cầu.

    +  Khảo sát, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin truyền thông; thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên soạn, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

             2. Về bồi dưỡng nghiệp vụ:

    + Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, nhân viên của các ngành học, bậc học; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ nhu cầu học tập trong nhân dân nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh: tổ chức bồi dưỡng công tác quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý; tổ chức bồi dưỡng nội dung và phương pháp trong hoạt động dạy và học; tổ chức bồi dưỡng giảng dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng; tổ chức bồi dưỡng thường xuyên theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức bồi dưỡng pháp luật; tổ chức bồi dưỡng công tác đoàn đội, tư vấn học sinh, công tác giám thị, thiết bị, thư viên; tổ chức bồi dưỡng âm nhạc, mỹ thuật, thể dục; tổ chức bồi dưỡng các nghiệp vụ khác của ngành giáo dục và đào tạo do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giao.

    + Tổ chức kiểm tra, cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn (dưới 03 tháng) cho học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo quy định.

    + Liên kết với hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên trong ngành, học sinh, sinh viên và người lao động; phối hợp với các cấp, ngành trong tỉnh để bồi dưỡng đội ngũ quản lý, đội ngũ làm công tác chuyên môn theo yêu cầu.

    Phương thức hoạt động của Trung tâm là nghiên cứu nhu cầu học tập của các đối tượng, để phối hợp với các đối tác (các trường CBQLGD, các trường đại học, các trung tâm trong và ngoài tỉnh) tiến hành xây dựng các chương trình, nội dung phù hợp; cùng với các phòng chuyên môn của Sở làm tham mưu cho SGDĐT mở các lớp bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục và các đối tượng khác có nhu cầu trong địa bàn tỉnh. 

    Nhận thức được vai trò quan trọng của Trung tâm, Ban giám đốc cùng toàn thể nhân viên đã và đang cố gắng hết sức thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình. Trung tâm chúng tôi thường xuyên mở các lớp:

    1. Các lớp bồi dưỡng tin học ứng dụng trình độ cơ bản và nâng cao. 

     2. Các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ trình độ A, B, C môn Tiếng Anh, Hoa, Nhật.

     3. Các lớp bồi dưỡng tin học về chương trình Pascal.

     4. Lớp tập huấn cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh ở các trường Tiểu học và THCS về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh với đối tượng người học là trẻ em và thanh thiếu niên.

     5. Lớp bồi dưỡng và luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế TKT về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh do Đại học Cambridge cấp, cho giáo viên THPT bộ môn Tiếng Anh, do các giảng viên khoa Tiếng Anh Đại học Sư phạm Tp HCM trực tiếp đứng lớp.

     6. Tổ chức thi xếp lớp và luyện thi môn Tiếng Anh dành cho các giáo viên, công chức nhà nước dự thi cao học.

     7. Tổ chức khảo thí lấy chứng chỉ Cambridge cho các đối tượng học ở các Trung tâm trong tỉnh.

     8. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức, nhân viên trong ngành giáo dục.

    Với phương châm lấy người học làm trung tâm, Ban Giám đốc và đội ngũ giáo viên, nhân viên Trung tâm luôn tập trung nghiên cứu đáp ứng mọi nhu cầu của người học thông qua việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị; cải tiến chương trình, cập nhật giáo trình và đặc biệt luôn lắng nghe các ý kiến phản hồi từ người học để có sự phục vụ tốt nhất có thể. Về giáo trình, chúng tôi sử dụng những giáo trình tiên tiến nhất, phù hợp với đối tượng người học và được các chuyên viên giáo dục trong cũng như ngoài nước tư vấn và khuyến khích sử dụng; về giảng viên, chúng tôi chỉ kí hợp đồng thỉnh giảng với các giảng viên thật sự có năng lực và giàu kinh nghiệm;  về cơ sở vật chất và phương tiện giảng dạy, chúng tôi đã có sự đầu tư nâng cấp phòng học, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy (máy chiếu, đầu đĩa, máy vi tính…); về hệ thống kiểm tra đánh giá, chúng tôi sử dụng các hệ thống được áp dụng ở các trường đại học và các Trung tâm có uy tín như ĐHSP TPHCM, Cambridge, SEAMEO…

     Với nỗ lực tập trung vào chất lượng như trên, chúng tôi tin tưởng vào sự thành công của Trung tâm trong việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình.
   

    Hãy đến với chúng tôi, các bạn sẽ thành công và tự tin vào chính bản thân mình!.

 

                                                                                                                 Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Bình Dương


 

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT