14:48 Bảy, 19-10-2019
Tra cứu điểm thi

Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Trung theo khung NLNN 6 bậc Việt Nam

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương thông báo chiêu sinh các lớp Tiếng Trung theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương thông báo chiêu sinh các lớp Tiếng Trung theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam như sau:

1.     Đối tượng:

- Giáo viên môn Tiếng Anh có nhu cầu học để đạt Chuẩn trình độ Ngoại ngữ 2 theo Thông tư liên tịch số 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập.

- Công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo có nhu cầu học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ.

2.     Chương trình học:

2.1             Tiếng Trung-Sơ cấp

a) Tiếng Trung (Bậc 1)

- Thời lượng học: 180 tiết;

- Thời gian học: 20 tuần;

- Học phí: 1.450.000 đồng/1 học viên (lớp 25 học viên).

b) Tiếng Trung (Bậc 2)

- Thời lượng học: 180 tiết;

- Thời gian học: 20 tuần;

- Học phí: 1.450.000 đồng/1 học viên (lớp 25 học viên).

                         2.2 Tiếng Trung-Trung cấp

               a)     Tiếng Trung (Bậc 3)

- Thời lượng học: 180 tiết;

- Thời gian học: 20 tuần;

- Học phí: 1.700.000 đồng/1 học viên (lớp 25 học viên).

                b)    Tiếng Trung (Bậc 4)

- Thời lượng học: 180 tiết;

- Thời gian học: 20 tuần;

- Học phí: 1.700.000 đồng/1 học viên (lớp 25 học viên).

2.3 Tiếng Trung-Cao cấp

a)     Tiếng Trung (Bậc 5)

- Thời lượng học: 180 tiết;

- Thời gian học: 20 tuần;

- Học phí: 1.900.000 đồng/1 học viên (lớp 25 học viên).

                b)    Tiếng Trung (Bậc 6)

- Thời lượng học: 180 tiết;

- Thời gian học: 20 tuần;

- Học phí: 1.900.000 đồng / 1 học viên (lớp 25 học viên).

3. Thời gian khai giảng:

- Dự kiến đầu tháng 11/2016 (khi đủ số lượng học viên đăng ký).

4. Địa điểm học: Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.

5. Thông tin chi tiết xin liên hệ

Phòng đào tạo: ĐT: 0650.3813631 - Website: http://www.nnthbinhduong.edu.vn.

Danh sách đăng ký học xin gửi về hộp thư [email protected]

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT