14:09 Bảy, 19-10-2019
Tra cứu điểm thi

Thông báo khai giảng lớp CTV Thanh tra

Công văn 1357/SGDĐT-TCCB ngày 15/8/2016 về việc khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm học 2016-2017

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT