20:59 Tư, 12-05-2021
Tra cứu điểm thi

Thông báo dời lịch thi CCA Anh văn 16-12-2016 sang ngày 17-12-2016

Dời lịch thi CCA Anh Văn vào ngày 16-12-2016 sang ngày 17-12-2016

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ

Thông báo lịch thi CCA Anh văn ngày 16-12-2016 sẽ chuyển sang ngày 17-12-2016

Thời gian: 7h ngày 17/12/2016

Địa điểm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bình Dương

Chi tiết xin liên hệ:

Phòng đào tạo ĐT: 0650.3813631

 

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT