00:51 T3, 27-07-2021
Tra cứu điểm thi

LIÊN HỆ


Giám Đốc :
 • Nguyễn Hoàng Hà
Điện Thoại:
Email: [email protected] 
 
Phó Giám Đốc :
 • Nguyễn Văn Ân
Điện Thoại: (0650)3813967
Email: [email protected]
 
Phó Giám Đốc :
 • Nguyễn Văn Đức
Điện Thoại: 
 
Phó Giám Đốc :
 • Đỗ Hữu Trí
Điện Thoại: (0650)3812626

Phòng Đào Tạo :
 • Đặng Duy Thụy
Điện Thoại: (0650)3813631
 • Phạm Thị Mỹ Chi
Điện Thoại: (0650)3813631
 • Nguyễn Phước Hạnh
Điện Thoại: (0650)3813631
 • Trần Thị Bích Liên
Điện Thoại: (0650)3813631
 • Nguyễn Trí Quý
Điện Thoại: 
 • Huỳnh Thanh Hiền
Điện Thoại: 
Email: [email protected]@edu.vn
 • Nguyễn Thị Ngọc Phương Như
Điện Thoại: (0650)3813631
 • Nguyễn Mạnh Hưng
Điện Thoại: (0650)3813631
Email: hungnguyenmanh21081985

 

Phòng Hành Chánh-Tổng Hợp:

 • Trần Thị Minh Tâm
Điện Thoại: (0650)3814133
 • Lê Minh Dũng
Điện Thoại: (0650)3814133
 • Nguyễn Minh Hòa
Điện Thoại: (0650)3814133
 • Võ Huy Mỹ Nga
Điện Thoại: (0650)3814133
 • Nguyễn Ngọc Quyên
Điện Thoại: (0650)3814133
 • Hồ Anh Kiệt
Điện Thoại: (0650)3814133
 

Ghi Danh:

Điện Thoại: (0650)3813631
Email: 
 

 

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT