21:51 Tư, 12-05-2021
Tra cứu điểm thi

Sở giáo dục đào tạo

Triệu tập giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học và THCS lớp bồi dưỡng TKT năm 2016-2017
Công văn 1695/SGDĐT-GDTrHTX về việc triệu tập giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học và THCS lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học (TKT) năm 2016-2017
Tải về
Thông báo về việc tổ chức lớp ôn thi lấy chứng chỉ Năng lực ngôn ngữ cho giáo viên dạy tiếng Anh
Thông báo 1596/TB-SGDĐT ngày 1/9/2016 về việc tổ chức lớp ôn thi lấy chứng chỉ Năng lực ngôn ngữ cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học, THCS, THPT và GDTX tỉnh Bình Dương
Tải về
TB kết luận của PGĐ Lê Nhật Nam về quy định thi và cấp chứng chỉ tin học
TB kết luận của PGĐ Lê Nhật Nam về quy định thi và cấp chứng chỉ tin học
Tải về
Thực hiện quy định mới về đào tạo, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT
Thực hiện quy định mới về đào tạo, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT
Tải về

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT