23:00 Tư, 16-06-2021
Tra cứu điểm thi

Tìm hiểu pháp luật

Luật chống bạo lực gia đình
Tìm hiểu luật chống bạo lực gia đình
Tải về
Luật trẻ em
Tìm hiểu luật trẻ em
Tải về
Luật hôn nhân gia đình
Tìm hiểu luật hôn nhân gia đình
Tải về
Luật Công nghệ thông tin
Luật Công nghệ thông tin 67/2006/QH11 ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006.
Tải về
Luật Bảo hiểm xã hội 2014
Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014
Tải về
Luat Viên chức 2010
Luật viên chức 58/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010
Tải về
Nghị định về tinh giản biên chế
Nghị định 108/2014/NĐ-CP của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Tải về
Bộ luật Hình sự 2015
Luật Hình sự 100/2015/QH13 ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2015.
Tải về
Luat Phòng chống tham nhũng 2005
Luật Phòng chống tham nhũng 55/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005
Tải về
Luật Thanh tra
Luật Thanh tra 2010
Tải về
1 2 Next

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT