14:20 T2, 23-09-2019
Tra cứu điểm thi

Nghị định về tinh giản biên chế

Nghị định 108/2014/NĐ-CP của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT