06:06 T2, 01-06-2020
Tra cứu điểm thi

BẾ GIẢNG LỚP THANH TRA

Chiều 14/11/2016,tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học & Bồi dưỡng nghiệp vụ Bình Dương, trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra đợt 1.

Kết quả loại Giỏi: 2 học viên, Khá: 41 học viên,Trung bình: 7 học viên (có 2 học viên không đạt yêu cầu).

                                                                                          Văn Ân

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT