09:21 Tư, 22-01-2020
Tra cứu điểm thi

Thuật toán Google thay đổi vào cuối năm 2017

Cuối năm 2017 Google cập nhật thẻ Meta Description lên 300 ký tự thay vì 170 ký tự như trước đây. Vì thế hiện nay khi tìm kiếm thông tin mô tả hiển thị 3 hàng thông tin rất đầy đủ. Không còn hạn chế như trước đây.

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT