20:39 Tư, 12-05-2021
Tra cứu điểm thi

Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác thanh tra trong trường học và bế giảng lớp CBQL tiểu học và THCS 13-01-2018

khai giảng lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân trong trường học" và đồng thời làm lễ bế giảng lớp "Bồi dưỡng cán bộ quản lí tiểu học và trung học cơ sở"

Ngày 13-01-2018 trung tâm ngoại ngữ tin học và BDNV tỉnh Bình Dương  khai giảng lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân trong trường học" và đồng thời làm lễ bế giảng lớp "Bồi dưỡng cán bộ quản lí tiểu học và trung học cơ sở"

Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác thành tra nhân dân trong trường học

và lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quản lí tiểu học và trung học cơ sở

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT