06:40 T2, 01-06-2020
Tra cứu điểm thi

TẬP HUẤN CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT

 TẬP HUẤN CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT

     Ngày 27 tháng  9 năm 2016, Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương đã tiến hành họp trực tuyến theo sự chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn công tác tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ thuật học sinh trung học.

     Đến dự có đại diện 3 Sở Giáo dục &Đào tạo là: Bình Dương,Bình Phước,Đồng  Nai. Được biết qua lớp tập huấn này ,các Sở Giáo dục & Đào tạo sẽ nắm thêm những qui dịnh mới ,thiết thực ,cụ thể về nội dung cũng như hình thức thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

     Thời gian tập huấn được tiến hành từ ngày 27/9/2016 đến hết ngày 4/10/2016.

Văn Ân

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT