07:05 T2, 01-06-2020
Tra cứu điểm thi

HỘI NGHỊ CÁN BỘ,VIÊN CHỨC 2017-2018

Ngày 5/10/2017, Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học và Bồi dưỡng nghiệp Bình Dương đã tổ chức Hội nghị cán bộ,viên chức năm học 2017-2018. Ở Hội nghi này,Trung tâm đánh giá lại hoạt động của năm 2016-2017 đồng thời nêu lên phương hướng hoạt động của năm học 2017-2018.

                         

Hội nghị diễn ra nghiêm túc ,thiết thực ,đúng qui định và thành công tốt đẹp./.

                                                         Văn Ân

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT