13:46 T2, 23-09-2019
Tra cứu điểm thi

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Về phòng chống tham nhũng

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu pháp luật Về phòng chống tham nhũng qua internet tai địa chỉ http://thitructuyen.stp.binhduong.gov.vn

 

 

 

 

 

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT