14:03 T2, 23-09-2019
Tra cứu điểm thi

Thông báo về việc viết thu hoạch nhận thức Nghị quyêt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Nghị quyêt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam

Thông báo về việc viết thu hoạch nhận thức Nghị quyêt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

     Căn cứ chỉ đạo của Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, BCH.CĐCS thông báo đến toàn thể CĐV trung tâm NN-TH-BDNV Bình Dương thực hiện viết thu hoạch  nhận thức của minh về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Trong đó, làm rõ các nội dung sau:

1. Phân tích làm rõ nhận thức về Nghị quyêt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII được quán triệt.

2. Liên hện thực tế bản thạn.

3. Đề xuất ý kiến.

     Thời hạn: Nộp về cho tổ trưởng công đoàn, hạn chót vào ngày 5/9/2016.

     Đề nghị tát  cả CĐV tham gia đầy đủ,

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT