22:34 Bảy, 10-04-2021
Tra cứu điểm thi

Văn bản

Chỉ thị về tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Chỉ thị 26/CT-TTg về tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Tải về
Triệu tập giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học và THCS lớp bồi dưỡng TKT năm 2016-2017
Công văn 1695/SGDĐT-GDTrHTX về việc triệu tập giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học và THCS lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học (TKT) năm 2016-2017
Tải về
Thông báo về việc tổ chức lớp ôn thi lấy chứng chỉ Năng lực ngôn ngữ cho giáo viên dạy tiếng Anh
Thông báo 1596/TB-SGDĐT ngày 1/9/2016 về việc tổ chức lớp ôn thi lấy chứng chỉ Năng lực ngôn ngữ cho giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học, THCS, THPT và GDTX tỉnh Bình Dương
Tải về
Hướng dẫn thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả cơ sở đối với người tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên.
Công văn 5544/BYT-BH ngày 19/7/2016 của Bộ Y tế về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC
1 2 3 Next

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT