14:16 Bảy, 19-10-2019
Tra cứu điểm thi

Văn bản

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA MỘT BÊN LÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BÊN KIA LÀ LIÊN MINH KINH TẾ Á-ÂU VÀ CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN
Chương trình bồi dưỡng cán bộ chấm thi đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Quyết định 2913/QĐ-BGDĐT ngày ngày 23/8/2016 ban hành Chương trình bồi dưỡng cán bộ chấm thi đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Tải về
Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Công văn 3755/BGDĐT-GDTX về việc Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ngày 03 tháng 8 năm 2016.
Tải về
Về việc mở lớp Elearnibg dành cho giáo viên THPT và THCS
Công văn 2720/UBND-VX ban hành ngày 02/8/2016 về việc mở lớp Elerning dành cho giáo viên THPT và THCS
Tải về
Công tác thi đua ngành Giáo dục
Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Tải về
Qui định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT
Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Qui định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin
Tải về
Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin
Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Tải về
Thể thức văn bản
Thông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình ba2t văn bản hành chính
Tải về
Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Tải về

VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC - LIÊN KẾT